Reklam Danışmanlığı 

 

Inco Danışmanlık olarak, kurmuş olduğumuz internet altyapısı ile veya bağımsız olarak bölgemizde faaliyet gösteren firmalara reklam danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Bu hizmet kapsamında;

 - Firmaların internet kayıtlarının yapılması,  
 - İnternet ve sosyal medya araçlarından kullanması gereken platformların belirlenmesi,

 - Gerekirse web sitesi tasarımı ve kurulumu,

 - Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi hizmetleri verilmektedir.

 Sosyal Medya Danışmanlığı

 

Artık devir çok değişti! Gelişen teknoloji ve kullandığımız donanımlar bazen hepimizi çok aşmakta. Inco Danışmanlık olarak, kurulmuş veya kurulum aşamasındaki işletmeler için Sosyal Medya konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bu hizmet kapsamında;

 - Girişimcilerin işletmesini kurmadan önce veya sonra Hedef Kitle Belirleme, Durum Analizi, Rakip Analizi, Dijital Strateji, Aksiyon ve Planlama gibi önemli çalışmaların yapılması,  
 - Bu faaliyetler kapsamında hazırlanan dosya ile potansiyel sosyal medya mecralarının seçimi, reklam olanakları ve uygulamalarının araştırmalarının yapılması,

 - İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yer almaktadır.

 İş Planı Hazırlama-Fizibilite Çalışması

 

Inco Danışmanlık olarak, iş yerini kurma aşamasındaki girişimcilerin İş Planı dosyalarını hazırlama konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bu hizmet kapsamında;

 - Girişimci daha işini kurmadan önce, kendisinin uygun girişimcilik eğitimlerine yönlendirilmesi,
 - Girişimcilere, iş kurma aşamasında her türlü danışmanlık faaliyetlerinin sunulması,
 - Girişimcilik Programı kapsamında İş Planı dosyasının eksiksiz bir şekilde hazırlanması,
 - Gerekli görülen kurumlara başvurularının takibi, ödeme belgelerinin ve süreçlerinin yönetimi ve yönlendirilmesi,
 - Artık işletme olma yolunda ilk adımını atmış girişimcilere ihtiyaç ve talep analizi doğrultusunda gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yer almaktadır.

 Pazarlama Planı-Satış Danışmanlığı

 

Inco Danışmanlık olarak, kurulmuş veya kurulum aşamasındaki işletmeler için Pazarlama Planı-Satış Danışmanlığı konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bu hizmet kapsamında;

 - Girişimcilerin işletmesini kurmadan önce veya sonra Pazarın Büyüklüğü ve Profili, Hedeflenen Pazar Payı, Rakip Analizi, Pazarlama/Satış Hedefleri, Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Beklentiler, GZFT Analizi, Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler, Ürün/Hizmet Tanımları, Fiyatlandırmalar, İşyeri Seçimi, Müşteriye Ulaşım Kanalları ve Ürün/Hizmet Tanıtım Planı gibi önemli çalışmaların yapılması,  
 - Bu faaliyetler kapsamında hazırlanan dosya ile potansiyel pazarlama-satış imkanları, reklam olanakları ve eğitim ihtiyaçlarının araştırmalarının yapılması,

 - İhtiyaç analizi doğrultusunda gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yer almaktadır.

 Proje Yazımı Danışmanlığı

Inco Danışmanlık olarak, gerek devlet gerekse özel kurumların verdiği hibe, kredi ve teşvik imkanlarından yararlanılması amacıyla proje yazımı konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bu hizmet kapsamında;

 - Kurumun proje taslağı doğrultusunda ihtiyaç duyulan proje bilgilerinin alınması,  

 - Bu bilgiler ışığında proje dosyası için çalışma planının belirlenmesi,

 - Bu plan çerçevesinde projenin belirlenen son tarihten önce teslim edilmesi,
 - Bu faaliyetler kapsamında talep edilmesi halinde hazırlanan dosya ile potansiyel teşvik imkanları, yatırımcı ve iş ortağı araştırmalarının yapılması,

 - Gerekli görüldüğünde, ihtiyaç ve talep analizi doğrultusunda diğer eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yer almaktadır.

 KOBİ Danışmanlığı

 

Inco Danışmanlık olarak, kurulmuş veya kurulum aşamasındaki işletmeler için KOBİ Danışmanlığı konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bu hizmet;

 - İş Planı Hazırlama veya Fizibilite Çalışması, Pazarlama-Satış Danışmanlığı,  Sosyal Medya Danışmanlığı, ve şirket bünyemizde açılacak eğitimlere ücretsiz katılım hakkı sunan paket bir programdır. 
 - Bu program kapsamında müşterilerimiz bizim için birer iş ortağıdır ve işletmelerinizi büyütmek ve geliştirmek birincil hedefimiz haline gelmektedir.